Legutóbbi hozzászólások

  1. Azt tanultam Mestereimtől: A. Jászó Annától, Békési Imrétől, B. Fejes Katalintól, Bozsik Gabriellától, Büky Lászlótól, Deme Lászlótól, Dobcsányi Ferenctől, Keszler…

  2. Az én névadóm, Forray Tamás, 25. Losonci Gyalogezred őrmestere a másik podmeleci temető 32. sírjában van eltemetve két másik hősi…

A Temesvári Műszaki Egyetem előzményei, és egy magyar terminológiai egyeztető program

2017.11.26. vasárnap, 16:30

1 051 megtekintés

PROF. DELESEGA GYULA (TEMESVÁR)


Bolyai János munkásságának legfontosabb része Temesvárhoz kötődik. Erre emlékeznek a magyar tudomány napján is. Ám Temesvár készül a Műszaki Egyetem 1920-as megalapításának centenáriumára is. Tekintsük át az egyetem létrejöttének előzményeit.

 

 alt

Delesega professzor és Balázs Géza a 2017. március 17-19. között Temesváron megrendezett Szórványbélyeg MNYKNT-tanácskozáson. A tanácskozás egyik kézzelfogható eredménye lehet, hogy hamarosan megindul a közös magyar terminológiai program.
(Kép: MNYKNT)

Mérnöki tudományok Temesváron

A mérnöki tudományok művelői régóta jelen vannak Temesváron. Elég az 1743-ban már álló Ingenieur-haus épületére (talán ebben szolgált Bolyai János is), majd a helyére 1846-ban épült és 1970-ben lebontott Hadmérnökségre gondolni (a mai Timişoara-szálló új szárnyának és gépkocsi-parkolójának területén). De köztudott, hogy az 1867-os kiegyezés után, Temesvár kirobbanó fejlődésnek indult (már abban az évben, éppen november 3-án, megalakult Küttel Károly polgármester vezetésével a Temesvári Közúti Vaspálya Társaság, hogy ennek tevékenysége nyomán beinduljon 1869-ben a lóvasút, majd 1899-ben megjelenjen a villamos). Dél-Magyarország legnagyobb városává fejlődött településen egyre több, a kor szakmai vívmányait bevezetni kívánó, felsőfokú végzettséggel rendelkező, vagy anélkül tevékenykedő lelkes polgár élt, és mintegy természetes folyamatként fellépett a helyi egyetemi képzés igénye. Ennek ad hangot a Péch József által 1877-ben alapított Temes-vidéki Magyar Mérnök- és Építészegylet (kétnyelvű) Közlönye. Hamar terjednek a műszaki megvalósítások, Leyritz Ignác lakatosmesternek köszönhetően 1879-ben már működik a telefonos kapcsolat, Európában először 1884-ben Temesváron gyúl ki az utcai villanyvilágítás, de 1886-ban ugyancsak Leyritz Ignác használ először hangerősítőt a Tiszti Kaszinó erkélyén koncertező katonazenekar számára, és ő mutatja be 1891-ben a fonográfot, majd megveszi 1900-ban az első gépkocsit.

 

Egyetemi előzmények

Az egyetemi képzésnek már voltak előzményei Temesváron, hiszen Lonovics György római katolikus püspök kezdeményezésére (1836) létrejön egy bölcsészeti kar (1841), majd egy jogi kar (1845), a papnevelő intézet Szent György téri épületében. Sajnos 1849-ben a katonai adminisztráció ezeket megszünteti. Elfogadva Telbisz Károly polgármester 1906. novemberében tett javaslatát Magyarország második műszaki egyetemének Temesváron történő megalapítására, a város vezetése igényét ez irányban hivatalossá teszi az 1907-ben megszerkesztett 44 pontos irattal, amit a magyar kormányhoz terjeszt fel. A magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1911-ben elutasítja a kérelmet annak dacára, hogy a város anyagi támogatást ajánl fel az egyetem céljára. Ezek után, 1912. április 29-én, a temesvári vezetés felkéri Zelovich Kornélt, a Budapesti Műszaki Egyetem tanárát az egyetem alapítási jogosságának megvizsgálására. Zelovich professzor a nyugati országokkal való összehasonlítás, a vasúti és gazdasági fejlettség, a létező oktatás, művelődés, tudományos egyesületek stb. alapján, igazi nagy tudományos potenciál létezését állapítja meg, létjogosultnak tartja a kérelmet és az így összeállított anyagot 1914. június 29-én a Városháza elé terjeszti.

Nem tesz jót ennek az igénylésnek az I. világháború kitörése. Mégis, Zelovich professzor anyagára támaszkodva, a Városi Tanács 1916. július 11-én ismét a magyar kormány elé terjeszti egyetemalapítási kérelmét. Ekkor, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a Budapesti Műszaki Egyetem véleményezését kéri. Kürschák József rektor e célra kinevezett bizottsága, áttanulmányozva a benyújtott dokumentációt, 1917. februárjában bemutatja következtetéseit, melyek értelmében Temesváron való létrehozását ajánlja a második magyarországi műszaki egyetemnek, mint Magyarország balkáni gazdasági terjeszkedésének műszaki megalapozóját. Ugyanakkor, megfelelve a Városháza 1917. július 6-i kérésének, a Magyar Mérnök- és Építészegylet is kedvező véleményét továbbítja a minisztériumnak. Mindezek után, Apponyi Albert miniszter megbeszélésre és a Műszaki Egyetem megalapítási tervének kidolgozására, Budapestre hívja meg a temesvári Városháza küldöttségét. Az 1917. novemberében megtartott találkozón a városvezetés igen komoly támogatást ígér a létrehozandó egyetemnek: a Béga bal partján nyolchektáros telket a jövendő egyetemi épületeknek, a költségvetés támogatását, a kezdésre megfelelően átalakított helyiségeket, a Ferenc József kaszárnya egyetem céljaira történő megvételét, az egyetemi oktatók lakásának biztosítását és kollégiumi elszállásolást a hallgatóknak. Ám mindezek megvalósítását a világháború és végső fejleményei, megakadályozzák.

1918. október 31-én kikiáltják a Bánsági Köztársaságot, de november 14-15-én bevonulnak a szerbek, december 2-án a francia hadsereg gyarmati csapatai (Gambetta tábornok), 1919. július 28-án megalakul a román adminisztráció, hogy augusztus 3-án fogadhassák a bevonuló román katonaságot.

Létrejön a temesvári műszaki egyetem!

Az impériumváltás után a román értelmiség azonnal felismeri a Műszaki Egyetem temesvári alapításának fontosságát! Az 1919. őszén megalakult Asociaţia Culturală din Banat (Bánsági Kulturális Egyesület) elsődleges céljaként fogadja ezt el. Városvezetési felterjesztések, leiratok, újságcikkek gyorsan követik egymást, sulykolva a bukaresti vezetésnek az egyetem jogosultságát. Kedvező fejlemény, hogy 1920. június 10-én, Bukarestben kihirdetik a műszaki felsőoktatás megszervezésének törvényét, mely műszaki főiskolává lépteti elő a bukaresti Híd- és Útépítési Iskolát, valamint a helyi körülmények figyelembevételével, újabb műszaki főiskolák alapítását helyezi kilátásba az ország más városaiban is. Temesvár tekintetében a végső határozat, Ferdinánd király aláírásával, 1920. november 15-től mondja ki a Temesvári Műszaki Főiskola (Şcoala Politehnică) megalakítását, elektromechanika és bányászat-kohászat tagozatokkal (ezt ünneplik most és jó néhány éve). Az oktatás 117 hallgatóval indul, első épülete a Régi-vár utcán van (str. Carol Telbisz), ma ez a Vegyészmérnöki Karhoz tartozik. A tagozatokat 1933-ban egyetemi karokká nyilvánítják. 2013-2014-ben 9 helyi és egy Vajdahunyadra kihelyezett karral, 12.080 hallgatóval és 670 oktatóval működik, az 1995-től Temesvári „Politechnika” Egyetemnek nevezett (ez így elég cifrán hangzik) felsőoktatási intézmény.

Annak dacára, hogy az egyetemalapítási akarat jó néhány évvel megelőzte Temesvár Romániához való csatolását, a Temesvári Műszaki Egyetem ilyenformán kezdetétől román nyelvűként működik, a Trianon előtti magyar bürokráciának és időhúzásnak köszönhetően lehetetlené téve visszaállítási igények felvetését a magyarság számára. Amit a magyar hatóságok sok esztendő alatt nem voltak képesek dűlőre vinni, azt román megfelelőik bejövetelüktől egy és negyed év alatt, simán keresztülvitték! 

Kiegészítés

Delesega Gyula temesvári professzor a Magyar Tudomány Napján Temesváron, 2014. november 14-én megtartott előadásának néhány részlete.

Delesega professzor összeállított két műszaki szószedetet:

Magyar–román műszaki szószedet (kb. 1470 fogalom, 2002-2017)

Román-magyar műszaki szószedet (kb. 1440 fogalom, 2002-2017)

A szószedetek közzétételéhez ezt írja: “fontos, hogy minél hamarabb elérhető legyen azoknak a főleg magyar anyanyelvű, Erdélyben tanult erősáramú szakembereknek, akik valamilyen módon érintettek a magyar-román, román-magyar kapcsolatokban. Gondolok itt az erdélyi, de Magyarországon munkát vállalókra, a Magyarországon továbbképzésre jelentkezőkre, az akár Magyarországon, akár Erdélyben konferenciákon résztvevőkre, de az üzleti alapon érintkezőkre, tárgyalókra is. A magyarországi kollégákban tudatosodnia kell, hogy a román nyelvű képzésben részesültek (és ezek vannak többségben) hiába magyar anyanyelvűek, nem ismerve a magyar szaknyelvet, csak nagyon nehezen vagy egyáltalán nem képesek magyarul kommunikálni.”

 

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoporttal és a Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodával karöltve 2018-ban a magyar nyelvstratrégia részeként elérhetővé teszi ezt a szószedetet, más, hasonlóan hasznos nyelvi kincstárakkal együtt. 

0 hozzászólás

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

A Nyelvünk és Kultúránk elektronikus változatát – E-Nyék – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. október 31-én bejegyezte.
Címünk: H-1072 Budapest, Rákóczi út 38. I/2.
E-mail: anyanyelvi@mnyknt.hu