Legutóbbi hozzászólások

 1. Azt tanultam Mestereimtől: A. Jászó Annától, Békési Imrétől, B. Fejes Katalintól, Bozsik Gabriellától, Büky Lászlótól, Deme Lászlótól, Dobcsányi Ferenctől, Keszler…

 2. Az én névadóm, Forray Tamás, 25. Losonci Gyalogezred őrmestere a másik podmeleci temető 32. sírjában van eltemetve két másik hősi…

AK-Hírlevél, 2018. április 8. (39. szám)

2018.04.22. vasárnap, 14:50

1 690 megtekintés

Anyanyelvi Konferencia/A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (1970-)

AK-Hírlevél, 2018. április 8. (39. szám)

Összeállította: Balázs Géza

 

Közgyűlési meghívó

 

Az MNYKNT éves, rendes közgyűlését 2018. május 17-én csütörtökön 15.00 órakor tartja a Rákóczi út 38. szám alatti irodában.

 

A tervezett napirend:

 1. Elnökségi beszámoló (2017)
 2. Gazdasági beszámoló (2017)
 3. Az MNYKNT 2018 és 2019. évi programjai és költségvetési terve (elnökség, gazdasági vezető)
 4. Tagdíjmegállapítás. Az MNYKNT éves tagdíja 2015-től 3000 Ft. Időközben fölmerült, hogy 25 év alatti, önálló keresettel nem rendelkező középiskolások, egyetemi hallgatók részére állapítsunk meg kedvezményes tagdíjat. Az elnökség javasolja, hogy az önálló jövedelemmel nem rendelkezők a mindenkori tagdíjból 50%-os kedvezményt kapjanak.
 5. Egyebek

A közgyűlésre jelenik meg a Nyelvünk és Kultúránk 2017/1-4. összevont száma.

 

Budapest, 2018. 04. 07.

 

Dr. Balázs Géza elnök

 

MNYKNT – Hasznos tudnivalók

Tagdíjfizetés

Bankszámlánk adatai (nemzetközi és hazai) utaláshoz (tagdíjfizetés, konferencia részvételi díj, támogatás a Nagy Károly alapba): SWIFT KÓD: BUDAHUHB. Nemzetközi IBAN bankszámlaszám: HU49-10100716-01517103-00000004. A bank neve: Budapest Bank, címe: 1138 Budapest, Váci út 193. Magyarországi utaláshoz: Budapest Bank 10100716-01517103-00000004. Ezeken a számlaszámokon folyamatosan várjunk tagjaink tagdíjbefizetéseit (2015. május 15. óta 3000 Ft/év). – Egyes bankok a tagdíjbefizetéssel csaknem megegyező összeget vonnak le átutalási díjként. Kérjük, az utalás előtt tájékozódjanak, s ha lehet, magyarországi bankból utaljanak (pl. magyarországi ismerősön keresztül) vagy személyesen intézzék a befizetést.

 

Honlap: www.mnyknt.hu, információk: anyanyelvi@mnyknt.hu

 

Az E-NYÉK folyamatosan várja a tagság híreit, cikkeit, hozzászólásait. (www.mnyknt.hu).

Elérhetőségek: Anyanyelvi Konferencia: 1072 Bp., Rákóczi út 38. I/2. Mobil: +36-30-371-8430 (Iroda, Győrfi Gizi), E-mail: anyanyelvi@mnyknt.hu vagy iroda@mnyknt.hu, Balázs Géza elnök +36-30-474-9601, e-mail: balazs.geza@gmail.com, Moritz László alelnök, e-mail: laszlomoritz@gmail.com, Pusztay János alelnök, e-mail: janos_pusztay@hotmail.com , Pomogáts Béla tiszteletbeli elnök, e-mail: kpom@freemail.hu, Asszonyi Krisztina gazdasági ügyek, e-mail: krisztina@asszonyi.hu

 

Néphagyomány és nyelvi hagyomány II. A velünk élő hagyomány.

Folklór- és etnolingvisztikai konferencia. 2018. április 16–17.

Széphalom, PIM A Magyar nyelv Múzeuma

Támogatók: NKA, PIM A Magyar Nyelv Múzeuma

Ugyanitt április 16-án nyílik meg Karácsony Fanni és Pomozi Péter kiállítása Népi gyermekmondókáink világa címmel. (Főtámogatók ASz, PIM A Magyar Nyelv Múzeuma)

 

 1. június18—22. (hétfő—péntek): Kárpát-medencei tehetséges diákok olvasótábora, Aranyosapáti. Kárpát-medencei tehetségkutató versenyeken díjnyertes diákok tábora.

Rendező szervek: Magyar Olvasástársaság–Falvak Kultúrájáért Alapítvány–Magyar Kultúra Lovagrendje—MNYKNT. A táborban előadást tart, illetve foglalkozást vezet: Pusztay János, Moritz László és Balázs Géza

 

 1. nyelvésztábor, 2018. jún. 20–24. Sátoraljaújhely—Széphalom

Program (tervezet)

 

Jún. 20. szerda: PIM-Kazinczy Múzeum, Sátoraljaújhely

15.00 Balázs Géza (egyetemi tanár, ELTE, PKE): Anyanyelvünk magyarsága

16.30 Kiss Róbert Richard (Prima Primissima-díjas újságíró): Utazások, nyelvek, élmények

20.00 Balázs Géza: India: háromszáz év egyben (előadás, vetítés)

 

Jún. 21. csütörtök: PIM-Kazinczy Múzeum, Sátoraljaújhely

9.30 Prószéky Gábor (a Nyelvtudományi Intézet igazgatója): Számítógép és emberi nyelv

11.00 Tóth Attila (a Magyar Nyelvstratégiai Intézet igazgatója): A Manysi új stratégiája

15.00 Kirándulás szakvezetéssel a feltárás alatt lévő sátoraljaújhelyi várhoz

20.00 Pusztay János (Prima Primissima-díjas nyelvész) Babits Mihály estje

 

Jún. 22. péntek: PIM-Kazinczy Múzeum, Sátoraljaújhely

9.30 Illésné Kovács Mária (dékán, Miskolci Egyetem BTK): A régió oktatásügye; nyelvi felzárkóztatási programok

11.00 Imrényi András (tudományos munkatárs, ELTE): Egy új mondatelemzési modell – tanároknak, diákoknak

14.00 Blankó Miklós (egyetemi hallgató, ELTE) Ephemerides Budenses: latin nyelvű nyelvi írások

14.30 Mayer Péter (egyetemi hallgató, ELTE): A leggyakoribb helyesírási és nyelvhelyességi hibák a folyóiratokban

15.00 Balázs Géza és Minya Károly (főiskolai tanár, NYE): Nyelvészeti topográfia

16.00 Pomozi Péter (egyetemi docens, ELTE): Utak a keleti magyarok nyelvéhez

16.30 Németh Endre A keleten maradt magyarok genetikai nyomai az Urál vidékén.

17.00 Beszélgetés a keleti magyarokra vonatkozó kutatásokról

Más: Az interaktívvá bővített nagyközönség előtti hivatalos megnyitója 2018. június 23-án, délután lesz.

20.00 Pölcz Ádám irodalmi estje

 

Jún. 23. szombat: PIM-Magyar Nyelv Múzeuma, Széphalom

150 éves Eötvös József népoktatási törvénye – az MNYKNT esszékonferenciája

Halász Csilla (újságíró, szerkesztő, Heti Válasz, Látóhatár Kiadó): A népiskolai törvény hatása az iskolaépítésekre – iskolaépítészet 1968 után

Arató Balázs dr. (egyetemi adjunktus, PPKE ÁJK): A népoktatási törvény jogi és nyelvi jelentősége

Pölcz Ádám (egyetemi tanársegéd, ELTE TÓK): A népoktatási törvény hatása a nyelvtanoktatásra

Balázs Géza (egyetemi tanár, ELTE, PKE): A kiegyezés korának nyelvstratégiája

Déltől: vadételfőző verseny, a nyelvmúzeum kiállításai

Délután: Népi gyermekmondókáink világa – Karácsony Fanni és Pomozi Péter kiállításának megnyitója a múzeumban

Este: múzeumok éjszakája, a 2017 év szavainak kihirdetése, kiállítások, koncert

 

Jún. 24. vasárnap

Sárospataki művelődési séta. Vezeti: Egey Emese

Szállás: egyénileg; vagy előzetes foglalással: Csillagfény panzió, vagy: Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth L. u. 26.

Étkezés: Reggeli a szállásokon, előzetes igényléssel: ebéd (menü a Halászcsárda étteremben, szombaton a vadételfőző versenyen)

 

Rendezők: Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport–Inter Kft.–MNYKNT–ASZ–PIM

 

A szülőföld szálai, szellemi földrajz. Kulturális és nyelvi topográfia. 2018. júl. 23–27. Berettyóújfalu–Érmellék

 1. Bihari Nyári Egyetem a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Partiumi Keresztény Egyetem rendezésében

A nyári egyetem témája a topográfia földrajzi-történelmi-kulturális és nyelvi kapcsolataira utal, fontos helyen szerepel benne genius loci, a névkultúra.

Tervezett program:

Július 23. hétfő

Balázs Géza (ELTE): Szerelmes földrajz, szerelmes névrajz

Előadó: A magyar földrajzinév-kutatás

 

Július 24. kedd

Tanulmányi kirándulás az Érmellékre. Útközben megálló: Álmosd (Kölcsey-emlékek)

Szakmai vezető: Szilágyi Ferenc (PKE)

 

Július 25. szerda

János Szabolcs (PKE): Kulturális, irodalmi topográfia

A PKE tanárainak előadásai

Balázs Géza—Minya Károly (ELTE—NYE): Nyelvészeti topográfia

Este: Balázs Géza: Körbejárt Föld (vetítettképes előadás)

 

Július 26. csütörtök

Bárth János (ELTE): Névföldrajz: a névadás területi változatossága Erdélyben

Kirándulás Bárándra (kenyérlángos)

 

Július 27. péntek

Málnási Ferenc (Kolozsvár): Irodalmi bölcsőink Romániában

 

Szállás, étkezés: Berettyóújfalu, Angéla Panzió

 

 1. szeptember 28—30. (péntek—vasárnap) A titok. 17. Semiotica Agriensis, Eger, Dobó István Vármúzeum, Eszterházy Károly Egyetem

A konferencia témája a titok. A téma sokféle szaktudományos és interdiszciplináris keretben mutatható be. Különösen ajánljuk a következő területeket, témákat (szemiotikai keretben): nyelvészet (elhallgatás, kimondási tabu), irodalom (krimi), szemiotika (titkosítás, titkosnyelv, jelfejtés), antropológia-néprajz (elrejtés, gyermekek, szubkultúrák titkos világa), szociálpszichológia (rejtőzködés, magántitok, a titkok köre, tematikája), informatika (kíberbiztonság), kriminalisztika (bűnözés, nyomozás), természettudományok (megfejthetetlen jelenségek), orvostudomány (orvosi titok, zugevés), jog (államtitok, üzleti titok). A titok filozófiai és interkulturális kérdései is fontosak lehetnek.

A konferencián szívesen látunk a különböző szakterületek képviselői mellett egyetemi hallgatókat, doktoranduszokat is.

Jelentkezés határidő (rövid absztrakttal): 2018. június 30-ig.

Visszajelzés az előadás elfogadásáról a tervezett programmal: 2017. július 31.

Az elfogadott előadások után fizetendő regisztrációs díj: 6000 Ft.

A konferencia anyagát – lektoráltatás után – a Magyar szemiotikai tanulmányok könyvsorozatban megjelentetik.

Információ, kapcsolattartás: magyszemtars@gmail.com vagy 30/318-9666

A konferenciával kapcsolatos információkat a www.szemiotika.hu oldalon folyamatosan frissítjük.

Rendezők: Magyar Szemiotikai Társaság, Inter Nonprofit Kft., Interkulturális Kutatások Kft., Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Eszterházy Károly Egyetem

 

 1. november 5. A magyar diaszpóra irodalma. Az MNYKNT éves konferenciája, Nagyvárad

Várjuk előadók jelentkezését!

 

 1. november 13. 8. magyar nyelv napja. Gálaműsor a Pesti Vigadóban.

Rendező: ASZ, MMA

 

Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 7. A nyelv hálózatos leírása – konferenciafelhívás

Időpont: 2018. november 22—23. (csütörtök–péntek)

Hely: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

A konferencia szervezői: ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Magyar Szemiotikai Társaság

A konferencia honlapja: http://linguistics.elte.hu/

Az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének konferenciasorozata. A hetedik, 2018-ban rendezett tanácskozáson a nyelv hálózatos leírása áll a középpontban.

A strukturalizmus fellépése óta látszólag közhely a nyelvtudományban, hogy a nyelv jelek rendszere, hálózata. E tézis közhely mivolta azért látszólagos, mert a nyelvet tanult forma-jelentés párok (elemi és összetett jelek) hálózataként felfogó megközelítés csak az egyike a számos létező grammatikaelméleti irányzatnak. Ugyanakkor a hálózatos leírás igénye számos területen megmutatkozik, például a mentális lexikon kutatásában, a Bybee-féle fonológiában és morfológiában, a szemantikában és a mondattanban. A nyelvi hálózatok elemzésére megtermékenyítőleg hatott továbbá a hálózatkutatás interdiszciplináris kutatási programja is, amely társadalmi, kulturális, nyelvi és természettudományi jelenségeken vizsgálja a hálózatok szerkezetének és működésének sajátosságait, tárgytudományokon átívelő párhuzamosságait. (Ehhez vö. a 2010 óta szervezett Hálózatkutatás konferenciasorozat köteteit is.)

A konferenciára olyan előadók jelentkezését várjuk, akik gyakorlati és/vagy elméleti megfontolásból a maguk kutatási területén (pl. nyelvpedagógia, lexikográfia, korpusznyelvészet, szaknyelv, névtan; neurolingvisztika, pszicholingvisztika, szociolingvisztika, nyelvtörténet; grammatikaelmélet, szemiotika, kommunikációtudomány, filozófia) a nyelv hálózatos megközelítését érvényesítik, lehetőleg oly módon, hogy az a nyelvi hálózatokra vonatkozóan általános tanulságokkal is szolgál, akár a nyelvi szerkezetek rendszerét, akár a nyelvet használó közösség szerveződését tekintve

A konferenciára külföldi és hazai kutatók, egyetemi hallgatók és doktoranduszok jelentkezését is várjuk. Egy-egy előadás időtartama előreláthatólag 20 perc, amelyet megbeszélés követ. A konferencia lektorált anyagát – a korábbi konferenciákhoz hasonlóan – 2019-ben megjelentetjük.

A konferencia menete:

Jelentkezés: 2018. június 15-ig: névvel, címmel, és kulcsszókat tartalmazó absztrakttal (max. 1000 leütés).

Az előadások elbírálása és a jelentkezők értesítése: 2018. július 15-ig.

A program összeállítása és az előadók értesítése: 2018. szeptember 30-ig.

A végleges program közzététele: 2018. október 15. (ezután a programon nem változtatunk).

Kéziratok leadása: 2018. december 31-ig.

Kapcsolat/jelentkezés/absztrakt/kézirat stb.: ujnezopontok@gmail.com.

0 hozzászólás

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

A Nyelvünk és Kultúránk elektronikus változatát – E-Nyék – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. október 31-én bejegyezte.
Címünk: H-1072 Budapest, Rákóczi út 38. I/2.
E-mail: anyanyelvi@mnyknt.hu