Legutóbbi hozzászólások

  1. A honlapon ezt a mondatot olvastam: „2021-2022-ben a Trianon-kislexikonból 5000 példányt sikerült társszervezeteken, alapítványokon, egyesületeken, egyetemeken keresztül eljuttatni a Kárpát-medence…

  2. A Balassi kard irodalmi díj nemzetközivé tétele, a magyar irodalom hírnevének a Világban való öregbítése egy állami elismerés is érdemelne.

AK-Hírlevél, 2018. július 16. (41. szám)

2018.07.21. szombat, 12:32

2 185 megtekintés

Anyanyelvi Konferencia/A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (1970-)

AK-Hírlevél, 2018. július 16. (41. szám)

Összeállította: Balázs Géza

 

Berettyóújfalu — Érmellék, 2018. július 23–28.

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Partiumi Keresztény Egyetem rendezésében

A nyári egyetem témája a topográfia földrajzi–történelmi–kulturális és nyelvi kapcsolataira utal, fontos helyen szerepel benne genius loci, a névkultúra.

 

Július 23. hétfő

12.00   Ebéd

13.30   Köszöntő (Bónácz János, Berettyóújfalu alpolgármestere; Kolozsvári István, Berettyóújfalu kulturális menedzsere)

13.45   Balázs Géza (ELTE): Szerelmes földrajz, szerelmes névrajz

14.30   A. Molnár Ferenc (DE–ME): Egy bihari keletkezésű Csokonai-anekdota a különböző Kovácsi nevű helységekben és környékükön

15.15   Pomogáts Béla (MNYKNT, Írószövetség): Nagyvárad – a magyar irodalom fővárosa

16.00   Városismereti séta, Makk Kálmán Mozi – film Berettyóújfaluról (vezeti Vesszős Balázs, ELTE)

19.30   Vacsora

Este:    Egy eltűnt mocsár nyomában, operatőr-rendező: Villányi Zoltán, vendégünk: a forgatókönyvíró-szerkesztő: Hevesi Zoltán (PKE)

 

Július 24. kedd

7.00     Reggeli

8.00–19.00 Tanulmányi kirándulás az Érmellékre

10.00   Érsemjén – Kazinczy-emlékház

11.30   Gálospetri – Érmelléki tájház

13.00   Ebéd és borkóstoló Gálospetriben vagy Érmihályfalván – a Hegedűs-pincészet könnyű asztali boraival

15.00   Ottományi Múzeum

16.00   Séta Szalacson, az ezer pince falujában

17.30   Egy bihardiószegi borászat megtekintése (érmelléki borok: pl. bakator, Heit-pincészet)

Szakmai vezető: Szilágyi Ferenc (PKE), Szilágyi Zsuzsa (PKE) – érvényes személyi igazolvány vagy útlevél szükséges!

19.30   Vacsora

Este:    Művelődési vetélkedő (Tóth Ádám)

 

Július 25. szerda

7.30     Reggeli

9.00     János Szabolcs (PKE): Kulturális, irodalmi topográfia

10.00   Harangozó Imre (Ipolyi Arnold Népfőiskola, Újkígyós): Abba az üdőbe még a kő es lágy volt … Barangolások Biharban és a múltban …

11.00   Lakatos Attila (Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad): A nagyváradi római-katolikus székeskáptalan kultúraszervező szerepe, különös tekintettel az ún. irodalmi kanonokokra

12.30   Ebéd

14.00   Balogh Andrea (PKE): Várad, az „aranyos”. Nagyvárad képe Juhász Gyula publicisztikájában

15.00   Bartha Krisztina (PKE): Térkép az agyhoz? Agyi modularitás, agyi központok

19.00   Vacsora

Este:    Magyar táj magyar ecsettel. Verses országjárás … (Márta Renátó) – a szabadegyetem hallgatóinak bemutatói

 

Július 26. csütörtök

7.30     Reggeli

9.00     Tuba Márta (Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, Érd): Tájak, korok, múzeumok – a leíró szövegtípus tanítása

9.30     Bárth János (ELTE): Névföldrajz: a névadás területi változatossága Erdélyben

11.00   Málnási Ferenc (ny. magyartanár, Kolozsvár): Irodalmi bölcsőink Romániában előadás és nyelvi vetélkedő

11.30   Blankó Miklós (ELTE): Szentjeink a Kárpát-medencén innen és túl – a magyar szentek topográfiája

12.30   Ebéd

15.00   Kirándulás Bárándra – Balassa Iván emlékezete. Vezeti: Vesszős Balázs

Kenyérlángos Bárándon (vacsora)

Este:    Film

 

Július 27. péntek

7.30     Reggeli

9.00     Balázs Géza (ELTE): Szemiotikai és nyelvi tájak (topografikus emlékezet, story maps, narrative mapping)

10.00   Balázs Géza – Minya Károly (ELTE–NYE): Nyelvészeti topográfia

11.00   Honismereti séta a Csonka-toronyhoz (vezeti: Vesszős Balázs)

12.30   Ebéd

Helyszín: Hotel Angéla, ellátás hétfő ebédtől péntek ebédig.

4100 Berettyóújfalu, Kossuth Lajos u. 51. Tel: 06-54/40-40-40 www.hotelangela.hu

Az előadások látogatása ingyenes. Szállás, étkezés az előadóknak és a regisztrált nappali tagozatos egyetemi hallgatóknak ingyenes.

Más, regisztrált résztvevők napi 3000 Ft kedvezményes térítési díjat fizetnek.

Az érmelléki kiránduláson való részvétel külső vendégeknek: 8000 Ft ellátással.

Mivel a rendezvény az MNYKNT szabadegyeteme, a társaság kéri, hogy valamennyi résztvevő (a kedvezmény fejében) legyen a társaság tagja. Tagdíj: 3000 Ft/év, diákoknak 50%-os kedvezmény. A tagdíjfizetés, az esetleg költségtérítés összege előre is átutalható (Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, 10100716-01517103-00000004), vagy a szabadegyetem első napján helyben fizetendő.

A program támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

Kapcsolat, információ: Blankó Miklós: iroda@e-nyelv.hu, 30-318-9666

 

A résztvevők névsora

A. Molnár Ferenc

Asszonyi Krisztina

Balázs Géza

Balogh Andrea

Bárth János

Bartha Krisztina

Blankó Miklós

Bónácz János

Bugya Anikó

Ciavoi Andrea

Dari Andrea

Dari Annamária

Dénes Ágota

Fejes Gergő

Gönczi Mónika

György Albert

Harangozó Imre

Hevesi Zoltán

János Szabolcs

Kolozsvári István

Kulcsár Edmond

Lakatos Attila

Levente Szabina

M. Nagy Ilona

Málnási Ferenc

Márta Renátó

Minya Károly

Minya Károlyné

Németh András

Pikó Stefánia

Pomogáts Béla

Szeberényi Ferenc

Szilágyi Ferenc

Szilágyi Zsuzsa

Tóth Ádám

Tuba Márta

Varkucs Róbert

Vesszős Balázs

 

A diaszpóra irodalma, Nagyvárad, 2018. november 5.

Az MNYKNT hagyományos őszi konferenciáját és találkozóját 2018. november 5-én hétfőn Nagyváradon tartja a Partiumi Keresztény Egyetemmel közösen. A téma: A diaszpóra irodalma.

Előadásokkal még lehet jelentkezni.

A találkozó szorosan kapcsolódik az Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékének konferenciájához, amelynek felhívásából idézünk:

Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és a regionális, Nagyvárad, 2018. november 5—6.

Általában nagyon keveset, manapság azonban talán egyre többet beszélünk arról, hogy a lokális kultúra milyen megtartó erőt képvisel a nemzeti kultúra szempontjából. A helyi közösségek, a lokális és regionális miliő tényleges táptalaja a később magasabb szintre emelkedő irodalomnak és kultúrának, amely válhat akár nemzeti, akár világméretekben is meghatározó vagy hatást kifejtő tényezővé. A legtöbb esetben csak az alakulási folyamat végeredményéről, a jól ismert szétsugárzó jelenségről ejtünk szót, azt vizsgáljuk, és megfeledkezünk az irodalom és kultúra születésének és felnövekedésének körülményeiről, éltető közegéről, amely nélkül a végső állomás elérése is elképzelhetetlen. Meg vagyunk győződve arról, hogy az igazán fontos, egész életutakat meghatározó tényezők mindenkor helyi szinten történnek, csak a lokális értékből válhat nemzeti vagy nemzetközi hatású életmű. Miként a világörökségi helyszínek is mindenkor a helyi kulturális örökségből nőnek ki, ugyanúgy a lokális irodalom és kultúra produktumai és művelői sem azonnal a „csúcs”-ra születnek, hanem oda kitartó és a helyi közösséget meggyőző munkával jutnak el. Így válik a lokális vagy regionális közeg a kiterjedt alkotói recepció előkészítőjévé, próbaterepévé, sokszor valódi tartós ösztönzőjévé.

Konferenciánk éppen ezért kíván bekapcsolódni abba a diskurzusba, amely a lokális és regionális vs. globális viszonyát, egymásra hatását, illetve egymást feltételező voltát vizsgálja. Meglátásunk szerint ugyanis a helyi értékek felmutatása alapot teremthet arra, hogy Franz Kafkával együtt mondjuk ki: „a” helyi nem a marginális, másod- vagy harmadrendű szinonimája! Sőt: a magas irodalom és kultúra genezisének helyszíne! Természetesen nem minden terméke jut el a nemzeti vagy nemzetközi piacokra, de az ott elérhető alkotások biztosan innen indultak. Meghatározó jellege ellenére mégis méltatlanul kevés figyelem fordul erre a helyi és regionális közegre. Tudományos konferenciánk ezen kíván változtatni. Szeretnénk ugyanis a gyökerekig lemenve feltárni azt a soknyelvű és konfesszionálisan összetett kulturális-társadalmi közeget, amely kitermelte magából irodalmunk és kultúránk jeles képviselőit.

A Partiumi Keresztény Egyetem Nyelv- és Irodalom Tanszéke hagyományteremtő szándékkal indítja útjára ezt a konferenciasorozatot, amelynek célja a helyi és regionális irodalom és kultúra megítélésének javítása, minőségértékelésének rehabilitálása. A szakmai tanácskozás előadásai ennek a célkitűzésnek a függvényében egyebek között a következő problémákhoz kapcsolódhatnak:

–          A lokális irodalom és/vagy kultúra mint fogalom története és meghatározása. Az irodalom- és kultúratudomány viszonya a lokálishoz, a regionálishoz

–          A társadalom viszonya a lokális és regionális irodalmi és kulturális örökséghez. Oktatás- és művelődéspolitika

–          Helyi alkotók és/vagy közösségek által létrehozott irodalmi és kulturális örökség

–          A helyi emlékezet helyei: lokális és regionális emlékezethelyek. Emlékezetpolitika

–          Ikonikus személyek, szimbolikus helyek egy-egy lokális közegben

–          Elfeledett vagy a magas irodalom színterére ki nem jutott alkotások és alkotók

–          Negatív irodalmi és kulturális örökség. Szembenézés a múlt problematikus jelenségeivel

–          A helyi értékek helye az irodalmi és a kulturális kánonban

–          Az irodalomtanítás lokális-regionális jellege

–          Műkedvelő irodalmi-művészeti tevékenységek a lokális és az összmagyar irányzatok tükrében

Konferenciánk néhány előadás erejéig fókuszba kíván állítani olyan szerzőket, alkotókat, akik valamilyen módon kapcsolódnak Nagyvárad lokális, illetve a Partium vagy Erdély regionális közegéhez, és bizonyítják, hogy a magas irodalom és kultúra kizárólag a helyiből nőhet ki. Az idei évben választásunk a 130 éve született Karácsony Benőre (1888–1944) esett, aki életművével jól példázza azt a helyzetet, amelybe jelenleg a lokális és regionális irodalom és kultúra megítélése esik az általános – és tegyük hozzá: sokszor a kanonizált – közvéleményben (is): Németh László szerint ugyanis a koncentrációs táborban életét vesztő szerző „egészen társtalan a magyar irodalomban”.

Várjuk tehát olyan előadók jelentkezését is, akik – a fentebbi témák mellett, azokkal párhuzamosan vagy azokba ágyazva – a Karácsony Benő-i életmű bármely aspektusát vizsgálják, különös tekintettel a genius locira, amelyet Gyulafehérvár és Kolozsvár jelentett az író számára.

A Partiumi Keresztény Egyetem Nyelv- és Irodalom Tanszéke által rendezett konferenciák sosem korlátozódtak az irodalom- és művelődéstörténészekre, hanem mindig nyitottak voltak más tudományok képviselői felé. Az idei konferencia szervezői – éppen a kérdéskör transzdiszciplináris jellege, valamint az irodalom- és kultúratudományra korántsem korlátozható mivolta miatt – ezúttal is szívesen látják a rokon tudományágaknak mindazokat a képviselőit, akik a fentebb megfogalmazott problémákhoz érdemben, újszerű módon vagy új szempontokat, új kutatási eredményeket bemutatva kívánnak közelíteni.

Kérjük az érdeklődőket, hogy a maximum egy oldal (2.500 leütés) terjedelmű szinopszisaikat a regisztrációs űrlap kitöltésével 2018. augusztus 31-ig küldjék el az irodalmi.konferencia.pke@gmail.com címre.

A beérkezett anyagok alapján a szervezők által felkért szakértői grémium szeptember közepéig összeállítja a konferencia programját, és erről szeptember folyamán értesítést küld a kiválasztott jelentkezőknek. A jelentkezés a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével történik. A konferencia részvételi díja 50 EUR, amelyet a helyszínen kell fizetni. A regisztrációs díj az étkezéseket és a kávészüneteket tartalmazza.

Emlékképek megvalósult nyári programjainkból:

  1. nemzeti olvasótábor, Aranyosapáti, 2018. jún. 16—21.

  1. nyelvésztábor, 2018. jún. 20—24.

 

MNYKNT – Hasznos tudnivalók

Tagdíjfizetés

Bankszámlánk adatai (nemzetközi és hazai) utaláshoz (tagdíjfizetés, konferencia részvételi díj, támogatás a Nagy Károly alapba): SWIFT KÓD: BUDAHUHB. Nemzetközi IBAN bankszámlaszám: HU49-10100716-01517103-00000004. A bank neve: Budapest Bank, címe: 1138 Budapest, Váci út 193. Magyarországi utaláshoz: Budapest Bank 10100716-01517103-00000004. Ezeken a számlaszámokon folyamatosan várjunk tagjaink tagdíjbefizetéseit (2015. május 15. óta 3000 Ft/év, diákoknak 1500 Ft/év). – Egyes bankok a tagdíjbefizetéssel csaknem megegyező összeget vonnak le átutalási díjként. Kérjük, az utalás előtt tájékozódjanak, s ha lehet, magyarországi bankból utaljanak (pl. magyarországi ismerősön keresztül) vagy személyesen intézzék a befizetést.

Honlap: www.mnyknt.hu, információk: anyanyelvi@mnyknt.hu

Az E-NYÉK folyamatosan várja a tagság híreit, cikkeit, hozzászólásait. (www.mnyknt.hu).

Elérhetőségek: Anyanyelvi Konferencia: 1072 Bp., Rákóczi út 38. I/2. Mobil: +36-30-371-8430 (Iroda, Győrfi Gizi), E-mail: anyanyelvi@mnyknt.hu vagy iroda@mnyknt.hu. További címek: Balázs Géza elnök +36-30-474-9601, e-mail: balazs.geza@gmail.com, Moritz László alelnök, e-mail: laszlomoritz@gmail.com,  Pomogáts Béla tiszteletbeli elnök, e-mail: kpom@freemail.hu, Asszonyi Krisztina gazdasági vezető: krisztina@asszonyi.hu.

A www.mnyknt.hu honlap megújult. Valamennyi írásunkat látogatószámlával láttuk el. Valamennyi írásunkhoz észrevétel fűzhető, ami megjelenik a honlapon, a friss észrevételek külön is.

0 hozzászólás

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

A Nyelvünk és Kultúránk elektronikus változatát – E-Nyék – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. október 31-én bejegyezte.
Címünk: H-1072 Budapest, Rákóczi út 38. I/2.
E-mail: anyanyelvi@mnyknt.hu