Évfordulónaptár – 2015

Összeállította: Szűcs Gábor

január 11. 215 éve született Jedlik Ányos pap, fizikus, nyelvújító

január 17. 120 éve született Mécs László premontrei szerzetes, költő, lapszerkesztő

január 21. 65 éve halt meg George Orwell

január 22. a magyar kultúra napja

január 24. 50 éve halt meg Winston Churchill brit államférfi, Nobel-díjas író

január 25. 115 éve született Fekete István

január 26. 110 éve született Tamkó Sirató Károly

január 27. 155 éve halt meg Bolyai János matematikus

január 27. 70 éve halt meg Szerb Antal

január 28. 210 éve halt meg Csokonai Vitéz Mihály

február 1. 25 éve halt meg Sziveri János költő

február 3. 80 éve született Csoóri Sándor

február 6. 30 éve halt meg Berrár Jolán nyelvész

február 9. 240 éve született Bolyai Farkas matematikus

február 18. 190 éve született Jókai Mór

február 19. 230 éve született Szemere Pál

február 21. nemzetközi anyanyelvi nap

február 23. 120 éve született Csanády György költő, újságíró, a székely himnusz szövegének írója

február 24. 265 éve született Révai Miklós nyelvész, a „helyesírás” szó megalkotója

február 26. 70 éve halt meg Balassa József nyelvész

február 27. 150 éve halt meg Jósika Miklós

március 1. 130 éve született Pethő Sándor publicista, író, történész, a Magyar Nemzet c. lap alapítója

március 3. 40 éve halt meg Németh László

március 4. 185 éve halt meg Gyarmathi Sámuel orvos, nyelvész

március 12. 205 éve született Hunfalvy Pál nyelvész, etnográfus

március 18. 200 éve született Ballagi Mór teológus, nyelvész

március 20. 245 éve született Johann Friedrich Hölderlin német költő

március 21. a költészet világnapja

március 22. 120 éve született Illés Béla író

március 23. 125 éve született Hatvany Lili írónő

március 24. 105 éve született Ortutay Gyula néprajztudós, irodalomtörténész

március 29. 110 éve született Rejtő Jenő

március 29. 130 éve született Kosztolányi Dezső

március 31. 115 éve született Szabó Lőrinc

április 2. 30 éve nyílt meg az Országos Széchényi Könyvtár a budavári palotában

április 5. 95 éve született Arthur Hailey író

április 8. 155 éve halt meg Széchenyi István

április 9. 160 éve született Reviczky Gyula

április 11. 110 éve született József Attila

április 11. a költészet napja

április 11. 115 éve született Márai Sándor

április 14. 65 éve született Esterházy Péter

április 15. 35 éve halt meg Jean-Paul Sartre

április 16. 185 éve halt meg Katona József

április 16. 45 éve halt meg Veres Péter

április 16. 45 éve halt meg Váci Mihály

április 22. 85 éve született Gyurkó László

április 23. a könyv napja és a szerzői jogok napja

május 1. 80 éve halt meg Gombocz Zoltán nyelvész

május 1. 15 éve halt meg Bata Imre irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő

május 4. 230 éve halt meg Sajnovics János nyelvész, matematikus, csillagász

május 11. 255 éve született Pálóczi Horváth Ádám költő, író, népdalgyűjtő

május 14. 90 éve született Nemeskürty István író, irodalomtörténész

május 14. 20 éve halt meg Kozmutza Flóra pszichológus, József Attila kezelője, utolsó szerelme, Illyés Gyula felesége

május 19. 20 éve halt meg Páskándy Géza költő, író, drámaszerző

május 22. 30 éve halt meg Vaszary Gábor író

május 23. 190 éve született Barna Ferdinánd nyelvész, műfordító (Kalevala), könyvtáros

május 23. 105 éve született Gáldi László nyelvész

május 25. 125 éve született Várnai Zseni költő

május 28. 105 éve halt meg Mikszáth Kálmán

május 29. 55 éve halt meg Mészöly Gedeon nyelvész, műfordító

június 3. 220 éve halt meg Kármán József

június 6. 140 éve született Thomas Mann

június 6. 100 éve született O. Nagy Gábor nyelvész, irodalomtörténész

június 10. 390 éve született Apáczai Csere János

június 10. 100 éve született Saul Bellow Nobel-díjas amerikai író

június 10. 135 éve született Mészöly Gedeon nyelvész, műfordító

június 21. 110 éve született Jean Paul Sartre Nobel-díjas francia író

június 23. 45 éve halt meg Fekete István

június 23. 75 éve halt meg Margalits Ede filológus

június 25. 85 éve született Antal László nyelvész

június 25. 135 éve született Gyóni Géza

június 26. 180 éve született Herman Ottó természettudós, ornitológus, néprajzkutató, régész

június 27. 105 éve született Hadrovics László nyelvész

június 30. 85 éve született Tüskés Tibor író, irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő

július 9. 150 éve halt meg Bugát Pál orvos, nyelvújító

július 13. 100 éve született Gálffy Mózes romániai magyar nyelvész

július 15. 115 éve született Passuth László író, műfordító

július 17. 90 éve született Nagy László költő, műfordító

július 25. 85 éve született Réz Pál irodalomtörténész, műfordító, szerkesztő

július 25. 70 éve született Birtalan Ferenc író, költő

július 29. 80 éve született Montágh Imre gyógypedagógus, logopédus, beszédtanár

augusztus 1. 110 éve született Gáspár Margit író, műfordító

augusztus 4. 140 éve halt meg Hans Christian Andersen

augusztus 8. 225 éve született Kölcsey Ferenc

augusztus 10. 210 éve született Toldy Ferenc irodalomtörténész

augusztus 12. 60 éve halt meg Thomas Mann

augusztus 13. 90 éve született Berrár Jolán nyelvész

augusztus 23. 90 éve született Tarnai Andor irodalomtörténész

augusztus 25. 75 éve halt meg Pethő Sándor publicista, író, történész, a Magyar Nemzet alapítója

augusztus 26. 85 éve született Bata Imre irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő

augusztus 27. 380 éve halt meg Lope de Vega

augusztus 27. 85 éve született Galgóczi Erzsébet

augusztus 30. 125 éve született Reményik Sándor

augusztus 30. 95 éve született Szabó György jugoszláviai magyar író, irodalomtörténész, műfordító

szeptember 5. 110 éve született Arthur Koestler író, újságíró, társadalomfilozófus

szeptember 8. 50 éve az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja

szeptember 9. 60 éve halt meg Zsirai Miklós nyelvész

szeptember 21. a magyar dráma ünnepe

szeptember 22. 105 éve született Faludy György

szeptember 22. 130 éve született Benedek Marcell irodalomtörténész, esztéta, író

szeptember 22. 70 éve halt meg Vikár Béla író, műfordító, folklorista

szeptember 23. 150 éve született Orczy Emma bárónő, magyar származású angol dráma- és regényírónő

szeptember 26. a nyelvek európai napja

szeptember 30. a magyar népmese napja

október 4. 445 éve született Pázmány Péter

október 9. 25 éve halt meg Ottlik Géza

október 11. 80 éve született Ferdinandy György író, költő, irodalomtörténész

október 12. 120 éve halt meg Szarvas Gábor nyelvész

október 16. 290 éve született Gvadányi József

október 17. 275 éve született Dugonics András piarista szerzetes, író

október 17. 100 éve született Arthur Miller amerikai drámaíró

október 21. 5 éve halt meg Szilágyi György költő, író, humorista

október 31. 85 éve halt meg Szabolcska Mihály költő, akadémikus

november 1. 85 éve született Árkus József újságíró, szerkesztő, humorista

november 2. 40 éve halt meg Pier Paolo Pasolini olasz író, költő, filmrendező

november 2. 125 éve született Terescsényi György író, költő

november 6. 160 éve halt meg Gaál György műfordító, mesegyűjtő

november 6. 25 éve halt meg Imre Samu nyelvész

november 7. 40 éve halt meg Bárczi Géza nyelvész

november 7. 95 éve halt meg Endrődi Sándor költő, író

november 7. 75 éve halt meg Pintér Jenő irodalomtörténész,

november 10. 40 éve halt meg Lányi Sarolta költő, műfordító

november 11. 110 éve született Cs. Szabó László

november 13. a magyar nyelv napja

november 19. 160 éve halt meg Vörösmarty Mihály

november 21. 110 éve született Kozmutza Flóra pszichológus, József Attila kezelője, utolsó szerelme, Illyés Gyula felesége

november 23. 25 éve halt meg Szécsi Margit költő, grafikus, illusztrátor

november 24. 100 éve született Lőrincze Lajos nyelvész

november 28. 95 éve született Somlyó György

november 30. 180 éve született Mark Twain

december 1. 230 éve született Döbrentei Gábor költő, királyi tanácsos, a „történelemˮ szó megalkotója

december 1. 215 éve született Vörösmarty Mihály

december 1. 110 éve született Kellér Dezső

december 4. 140 éve született Rainer Maria Rilke

december 4. 65 éve született Rakovszky Zsuzsa

december 10. 140 éve halt meg Toldy Ferenc

december 13. 120 éve halt meg Jedlik Ányos pap, fizikus, nyelvújító

december 14. 25 éve halt meg Friedrich Dürrenmatt

december 17. 115 éve született Czuczor Gergely bencés szerzetes, költő, nyelvész

december 22. 140 éve halt meg Kemény Zsigmond