Évfordulónaptár – 2017

2017.

 

Összeállította: Blankó Miklós és Mayer Péter

 

január

3.         95 éve született Nemes Nagy Ágnes költő, műfordító
17.       95 éve született Bakos Ferenc nyelvész, egyetemi docens, a nyelvtudományok nagydoktora
18.       185 éve született Kresznerics Ferenc esperes-plébános, tanár, akadémikus, szótáríró
19.       20 éve hunyt el Bertha Bulcsu író, publicista

február

11.       90 éve született Fekete Sándor író, irodalomtörténész
18.       90 éve született Szabó Zoltán nyelvész
22.       10 éve hunyt el Lengyel Balázs író, műkritikus
23.       100 éve hunyt el Ponori Thewrewk Emil magyar klasszika-filológus, a görög és latin költészet kimagasló műfordítója
27.       100 éve született Devecseri Gábor műfordító, költő

március

 
2.         200 éve született Arany János költő, műfordító
3.         30 éve hunyt el Szabó T. Attila nyelvész, történész, irodalomtörténész, néprajzkutató
15.       250 éve született és 175 éve hunyt el ugyanazon a napon  Kassai József nyelvész, szótáríró, etimológiai kutató
19.       35 éve hunyt el Jékely Zoltán költő, író, műfordító
21.       130 éve született Kassák Lajos író, költő, műfordító, képzőművész
26.       105 éve hunyt el Könnye Ferdinánd nyelvész, szótárszerkesztő, tanár, újságíró

április

1.         210 éve hunyt el Révai Miklós nyelvész, egyetemi tanár, a magyar történeti nyelvészet megalapítója
3.         260 éve született Verseghy Ferenc magyar költő, műfordító, irodalomszervező, nyelvész, énekes, hárfás és zeneszerző
4.         5 éve hunyt el Bereczki Gábor nyelvész, a finnugor nyelvek kutatója és tanára
5.         105 éve született Örkény István író
 
8.         200 éve született Laborfalvi Róza színművésznő
11.       175 éve hunyt el Kőrösi Csoma Sándor nyelvtudós, a tibetiológia megalapítója, a Tibeti–angol szótár megalkotója
            85 éve született Rédei Károly nyelvész
15.       125 éve hunyt el Budenz József német származású magyar nyelvtudós, egyetemi tanár
24.       100 éve hunyt el Tömörkény István író
26.       90 éve született Lakatos István költő, író, műfordító

május

6.         15 éve hunyt el Lakatos István író, költő, műfordító
9.         105 éve született Ottlik Géza író, műfordító
13.       300 éve született Mária Terézia magyar királynő
17.       200 éve született Irinyi János, a biztonsági gyufa feltalálója
18.       80 éve született Lászlóffy Aladár költő, író, műfordító
26.       15 éve hunyt el Orbán Ottó költő, műfordító
             160 éve született Ifj. Szinnyei József nyelvész, egyetemi tanár
28.       145 éve született Horger Antal nyelvész, egyetemi tanár
31.       190 éve hunyt el Pápay Sámuel magyar író, nyelvész, tanár, ügyvéd, irodalomtörténész

június

17.       90 éve született Sütő András író
18.       140 éve született Gombocz Zoltán nyelvtudós, egyetemi tanár
19.       10 éve hunyt el Szabó Zoltán nyelvész
24.       120 éve hunyt el Brassai Sámuel nyelvész, filozófus, természettudós, az „utolsó erdélyi polihisztor”
27.       160 éve született Kőrösi Sándor író, nyelvész, szótáríró, állami főgimnáziumi tanár

július

22.       50 éve hunyt el Kassák Lajos író, költő, műfordító, képzőművész
24.       50 éve hunyt el Füst Milán író, költő
29.       80 éve hunyt el Tolnai Vilmos nyelvész, irodalomtörténész, egyetemi tanár


augusztus

1.         5 éve hunyt el Pénzes István  nyelvész, szakíró, szerkesztő, versenyszervező, helytörténetíró
4.         60 éve hunyt el Laziczius Gyula nyelvész, nyelvjáráskutató, irodalomtörténész
7.         90 éve született Vekerdi József nyelvész, a nyelvtudományok doktora
10.       165 éve született Asbóth Oszkár nyelvész, a szláv nyelvtudomány egyetemi tanára
21.       30 hunyt el Szerdahelyi István tanár, nyelvész, az eszperantista mozgalom egyik kiváló képviselője
22.       20 éve hunyt el Kálmán Béla nyelvész, egyetemi tanár
25.       10 éve hunyt el Gyurkó László író

szeptember

3.         110 éve született Balázs János nyelvész, tankönyvíró
4.         90 éve született Sánta Ferenc író
5.         105 éve született Kálnoky László költő, műfordító
13.       120 éve hunyt el Volf György nyelvész, gimnáziumigazgató
16.       145 éve született Melich János nyelvész, egyetemi tanár, akadémikus, az Országos Széchenyi Könyvtár igazgatója
19.       15 éve hunyt el Hajdú Péter  nyelvész, egyetemi tanár
 
20.       120 éve született Tamás Áron író
23.       90 éve született Balázs László nyelvész, tankönyvíró
28.       200 éve született Tompa Mihály költő
30.       85 éve született Teiszler Pál nyelvész, nyelvjáráskutató

október

2.         100 éve született Harmatta János klasszika-filológus, nyelvész
3.         60 éve hunyt el Szabó Lőrinc költő, műfordító
5.         100 éve született Szabó Magda író, műfordító
6.         40 éve hunyt el Kormos István költő, író, műfordító
 
10.       125 éve született Zsirai Miklós nyelvész, egyetemi tanár
            115 éve született Salamon Ella nyelvész, tankönyvíró, szerkesztő
15.       100 éve született Fábri Zoltán filmrendező
14.       75 éve született Nádas Péter író
17.       55 éve született Darvasi László költő, író
25.       110 éve született Országh László nyelvész, irodalomtörténész (a magyarországi amerikanisztika atyja), szótáríró
31.       100 éve született Imre Samu nyelvész, nyelvjáráskutató

november

2.         115 éve született Illyés Gyula költő, író, műfordító
19.       90 éve született Lator László költő, műfordító
            10 éve hunyt el Szabó Magda író, műfordító
22.       20 éve hunyt el Kardos G. György író
24.       85 éve született Jókai Anna költő, író
26.       155 éve született Stein Aurél nyelvész, orientliasta

december

1.         75 éve született Pályi András író, műfordító
3.         205 éve született Lugossy József nyelvész, orientalista
            155 éve született Zolnai Gyula magyar nyelvész, egyetemi tanár
8.         35 éve hunyt el Kelemen Béla nyelvész, szótárszerkesztő, egyetemi tanár, a filológiai tudományok doktora
12.       135 éve született Sági István nyelvész
            195 éve hunyt el Verseghy Ferenc magyar költő, műfordító, irodalomszervező, nyelvész, énekes, hárfás és zeneszerző
21.       95 éve született Fábián Pál nyelvész
30.       70 éve hunyt el Szidarovszky János nyelvész
31.       45 éve hunyt el Balogh Ödön nyelvész, néprajzkutató