Könyveink

Nyelv és lélek. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága könyvsorozata

Gál Sándor: Két óceán között. Útijegyzetek (1997)

Beke György: Védekező anyanyelv. Interjúk, portrék, tanulmányok (1997)

Pomogáts Béla: Párbeszéd anyanyelven (1998)

Nádor Orsolya—Komlós Attila szerk.: Kiút a csapdából? Nyelvi és nyelvhasználati jogok a Kárpát-medencében (1998)

A magyar nyelv és kultúra megtartása az Amerikai Egyesült Államokban. Szerk.: Nagy Károly, Papp László (1998)

Kötő József: Menet közben – Az önszerveződő romániai magyar kulturális élet (2000)

Lőrincze Lajos: Anyanyelv és nemzet: Lőrincze-breviárium (1999)

Péntek János: A megmaradás esélyei – Anyanyelvű oktatás, magyarságtudomány, egyetem Erdélyben (1999)

Gömöri György: „Jöjj el, szabadság!”: Írások a XX. századi magyar költészetről (1999)

Balla D. Károly: A hontalanság metaforái : publicisztikák, esszék, vallomások, 1988-2000. (2000)

Kántor Lajos: Gondolatok Keletről Nyugatra (2001)

Dupka György: Kárpátalja magyarsága. Honismereti kézikönyv (2000)

Kós Károly levelezése Czine Mihállyal (2000)

Várdy Béla: Magyarok az Újvilágban (2000)

Murvai László: A számok hermeneutikája. A romániai magyar oktatás tíz éve 1990—2000. (2000)

Csörgits József: Tarkónlőtt világ – A horvátországi magyarság háborús szenvedései (2002)

Borbándi Gyula: Emigránsok – Huszonegy arckép (2002)

Czigány Lóránt: Vakrepülés. Írások az emigrációból (2003)

Némethyné Kesserű Judit: „Szabadságom lett a börtönöm”: az argentínai magyar emigráció története, 1948-1968. (2003)

Pomogáts Béla: Magyarok között a nagyvilágban (2003)

Murádin László: Utak és nevek: településnevek erdélyi utakon (2003)

Torbágyi Péter: Magyarok Latin-Amerikában (2004)

Bíró Béla: Egyensúlykényszer (2004)

Marosvári Attila: A magyar cserkészet az emigrációban 1945 és 1956 között (2004)

Dr. Bucherna Nándorné–Faust Dezsőné–Zadravecz Teréz: Néphagyományőrzés az óvodában. 3., módosított kiadás (2005) (elfogyott)

Göncz László: Egy peremvidék hírmondói (2006)

Cseke Péter: Őrtüzeink parazsa (Polisz Könyvkiadó, 2018)

 

Sorozaton kívül jelent meg:

Makkai, Adam ed. In Quest of the ’Miracle Stag’: The Poetry of Hungary. Vol. II. The International Association of Hungarian Language and Culture. Budapest (2003)

Pomozi Péter szerk.: Anyanyelv és nemzeti jövő. A Közép-európai nyelvstratégiai fórum előadásai. (2017)

Molnár Zsolt: Trianon-kislexikon diákoknak (MNYKNT, Budapest, 2021.)

 

Más szervezetekkel, kiadókkal közös kiadásban jelent meg:

Balázs Géza és Takács Róbert: Körbejárt Föld. Kulturális utazások a napsütötte sávban. ASZ, MNYKNT, Inter, Budapest, 2017.

Pomozi Péter: Karin és Trianon. Anyanyelvünk a változó időben. ASZ, MNYKNT, Budapest, 2017.

Hujber Szabolcs—Pölcz Ádám szerk.: Beszédnemek – nemek beszéde. Retorika a reformációtól napjainkig. (Tanulmányok a retorikáról a reformációtól napjainkig. A 17. és a 18. Kossuth-szónokverseny beszédei, retorikai elemzések.) MNYKNT, ELTE, Budapest, 2018.

Magyar táj, magyar ecsettel. Vallomások a nemzeti tájról. Szerk.: Balázs Géza–Blankó Miklós–Cservenka Judit. MNYKNT–Rákóczi Szövetség, Budapest, 2121.

Fráter Zoltán: Magyar író, magyar nyelv. Etűdök az elmúlásra. Anyanyelvápolók Szövetsége – MNYKNT, Budapest, 2021.

 

Magyar nyelvű otthon-sorozat

Pomozi Péter—Karácsony Fanni szerk.: Magyar nyelvű otthon 1. Magyarország. (ASZ—MNYKNT, 2017.)

Pomozi Péter szerk.: Magyar nyelvű otthon 2. Vajdaság. (ASZ—MNYKNT, 2017.)

Pomozi Péter szerk.: Magyar nyelvű otthon 3. Székelyföld. (ASZ—MNYKNT, 2017.)

 

maTer. Sorozatszerkesztő: Pusztay János

1.Szemrád Emil: Kémiai szakkifejezések magyar-magyar-ukrán szótára középiskolák részére. ASZ-MNYKNT, Budapest/Badacsonytomaj-Ungvár, 2017.

2.Hladonik István: Fizikai szakkifejezések magyar-magyar-ukrán szótára középiskolák részére. ASZ-MNYKNT, Budapest/Badacsonytomaj-Ungvár, 2017.

3.Hladonik István: Matematikai szakkifejezések magyar-magyar-ukrán szótára középiskolák részére. ASZ-MNYKNT, Budapest/Badacsonytomaj-Ungvár, 2017.

4.Zékány Krisztina—Boriszova Éva: Magyar toldalékok ukrán értelmezésekkel. A magyart idegen nyelvként tanulók számára. ASZ-MNYKNT, Budapest/Badacsonytomaj-Ungvár, 2017.

 

Magyar szemhatár

A kárpátaljai magyarság a 21. században. Esszék, tanulmányok. A kötet összeállító szerkesztője: Zékány Krisztina. Sorozatszerkesztő: Pusztay János. Nap Kiadó Kft., Budapest, 2018.