Nyelvünk és Kultúránk

Nyelvünk és Kultúránk
Az 1970 óta megjelenő folyóirat tájékoztatni kíván a magyarságot érintő nyelvi és kulturális kutatásokról, elemzésekről, eseményekről. Elsősorban olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek főként a Magyarország határain túl élő magyarság kulturális életét érintik.
1970-2012. között a folyóirat nyomtatott formában, évi 4-6 alkalommal jelent meg.
e-NYÉK: 2013-tól (43. évfolyam) a lap online változata az E-NYÉK, és évente Balázs Géza és Pomogáts Béla főszerkesztésében egy-egy, 180-200 oldalas nyomtatott összevont száma jelenik meg.
A régi lapszámok 300 Ft-os egységáron (évi 1200 Ft) megvásárolhatók. A készletről érdeklődjön itt: anyanyelvi@mnyknt.hu.

2013-tól az összevont lap ára 2000 Ft.

A nyomtatott számok megvásárolhatók az MNYKNT irodájában.
Főszerkesztő: Balázs Géza, Pomogáts Béla
A szerkesztőség címe: 1072 Budapest, Rákóczi út 38. 1/2.
E-mail: balazs.geza(kukac)gmail.com, valamint: anyanyelvi(kukac)mnyknt.hu
ISSN: 0133-2066
A szerkesztők folyamatosan várják a magyar nyelvvel és kultúrával kapcsolatos írásokat. Kiemelten fontosnak tartják a határokon túli, szórványban élő magyarság nyelvével, irodalmával, kultúrájával kapcsolatos híradásokat. Néhány, tudományterületet, illetve témát jelölő kulcsszó:
alkalmazott irodalomtudomány, alkalmazott nyelvészet, antropológiai nyelvészet, anyanyelv, anyanyelvoktatás, beszédművelés, beszédművészet, e-nyelv, fordítások, fordítástudomány, globális nyelvrendszer, határon túli magyar irodalom, határon túli magyarok, internetnyelv, kétnyelvűség, kisebbség, magyar irodalom, magyar kultúra, magyar mint idegen nyelv, magyar nyelvi változások, nyelv és kultúra, nyelvi egységesülés, nyelvi érték, nyelvi játékok, nyelvi jogok, nyelvi kontaktusok, nyelvi otthonosság, nyelvi öntudat, nyelvi revitalizáció, nyelvi változás, nyelvideológia, nyelvművelés, nyelvoktatás, nyelvpolitika, nyelvstratégia, pszicholingvisztika, retorika, stílus, szociolingvisztika, szórvány, társadalom és nyelv stb.
A Nyelvünk és Kultúránk korábbi szerkesztői:
1970-1989. Imre Samu
1990-1991. Ginter Károly
1992-1996. Beke György–Ginter Károly–Kolczonay Katalin–Kulcsár Katalin
1997-2000. Beke György
2001-2005. Komlós Attila
2006-2012. Cservenka Judit
2013- Balázs Géza és Pomogáts Béla
Korábbi rovatok: Tanulmányok, Nyelv és iskola, Anyanyelvünk védelmében, Kultúránk terjesztése, Kultúránk követei, Műhely, Egyház és kultúra, Kultúránk és az Internet, Körkép, Gyökerek, Párhuzamok, Nagyító alatt, Könyvszemle, Házunk tája, Hírek a világ négy sarkából
Korábbi ünnepi számok:
Bibliográfia 1970-2000. Összeállította: Nádor Orsolya. Budapest, 2000.
Nyelvünk és Kultúránk 100. Budapest, 1997.
Nyelvünk és Kultúránk 110. Budapest, 2000.
Újabb ünnepi szám: Nyelvünk és kultúránk 50 fiatal szemszögéből. Nyelvünk és Kultúránk L. évf. 200. szám, MNYKNT, Budapest, 2020.
A korábbi számok korlátozott számban még megvásárolhatók.